Ile wynosi najniższa krajowa w 2022

Ile wynosi najniższa krajowa w 2022?

Wynagrodzenie jest często tematem tabu wśród społeczeństwa. Wiele osób nie chce chwalić się tym, jakie są jego miesięczne zarobki. Z drugiej strony pracownicy oczekują godziwej płacy za wykonaną pracę. Sytuacja płac jest poniekąd regulowana przez rząd, który za pomocą aktów prawnych reguluje poziom najniższego wynagrodzenia w gospodarce. Często jest to temat wielu dyskusji, niemniej jednak pracodawcy muszą stale monitorować sytuację, ponieważ wprowadzane zmiany obligują ich do odpowiedniej reakcji.

Aspekty prawne minimalnego wynagrodzenia

Minimalne wynagrodzenie za pracę jest to możliwie najniższy dopuszczalny poziom wypłacanych miesięcznie pieniędzy za pracę najemną. Może być określany w postaci stawki, bądź minimalnego zarobku w obowiązującym wymiarze czasowym. W Polsce najczęściej mamy do czynienia z poziomem minimalnej pensji miesięcznej, bądź stawki godzinowej. Jeżeli chodzi o uregulowania prawne, to definicji możemy szukać w Ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Obowiązujący akt został opublikowany 10 października 2002 r. i jest stale modyfikowany w zależności od propozycji rządu. Najczęściej nowelizacje obowiązują od początku danego roku kalendarzowego, jednak nie możemy brać tego za pewnik.

Warto zwrócić uwagę na to, że minimalne wynagrodzenie jest nie tylko wymysłem osób rządzących. Patrząc z punktu widzenia gospodarki spełnia ono kilka istotnych funkcji zarówno z punktu widzenia pracodawcy, jak i pracownika. Możemy wyróżnić:

  • funkcję dochodową, która pozwala na pokrycie podstawowych potrzeb człowieka niezbędnych do codziennej egzystencji;
  • funkcję motywacyjną, która przyczynia się do osiąganych wyników w pracy. Warto zauważyć, że dzięki prawidłowo wykonywanym czynnościom pracownik przyczynia się również do zrównoważonego rozwoju całej gospodarki;
  • funkcję kosztową, która rozpatrywana jest najczęściej z punktu widzenia pracodawcy i obejmuje całość wynagrodzenia wraz z należnymi składkami. Dzięki niej możliwe jest poznanie realnych wydatków, a zarazem poprawne ukształtowanie poziomu cen;
  • funkcję społeczną, która ma za zadanie kształtować pozytywne relacje w obrębie przedsiębiorstwa.

Ile wynosi najniższa krajowa w 2022 roku?

Obecne realia gospodarcze, sytuacja makroekonomiczna oraz inflacja będąca przeciętnym wzrostem cen towarów i usług doprowadzają do sytuacji, w której poziom minimalnego wynagrodzenia jest corocznie aktualizowany. Taka sytuacja może doprowadzić do pewnej konsternacji, ponieważ wiele osób, które nie śledzą na co dzień tematu, może mieć problem z udzieleniem poprawnej odpowiedzi na pytanie o wysokość minimalnego wynagrodzenia.

Najniższa krajowa w 2022 roku wynosi 3010 zł brutto. Nie oznacza to, że pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę otrzyma całą kwotę do ręki. Od tej kwoty odejmowane są składki oraz podatki, co w rezultacie doprowadzi do tego, że na konto pracownika trafi 2363,56 zł. Jest to kwota netto, czyli popularnie mówiąc „do ręki”. Co więcej, zagadnienie minimalnej krajowej odnosi się również do poziomu stawki godzinowej. Ta nie może być niższa niż 19,7 zł brutto. Wykonując analogiczne obliczenia stawka godzinowa netto ukształtuje się w takim przypadku na poziomie 13,91 zł.

Warto również zwrócić uwagę na to, że przytoczona kwota 3010 zł brutto ma odniesienie w momencie, gdy pracownik jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasowym. Oznacza to, że minimalne wynagrodzenie osoby zatrudnionej na pół etatu będzie proporcjonalnie mniejsze. Aby prawidłowo obliczyć kwotę należy podzielić ją przez pół. Wówczas otrzymamy 1505 zł brutto, które będzie wyznacznikiem w przypadku ustalania najniższej możliwej płacy dla osoby zatrudnionej na pół etatu.

1 comment

Leave a reply

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij